Spectum er et hjelpemiddel som gjør det mulig for brukere å selvstendig følge med på huden sin på vanskelige tilgjengelige plasser på kroppen. Passer særlig for de som er i risikosonen for å utvikle trykksår og som ønsker å følge med på egenhånd. Spectum er et helt nytt hjelpemiddel og er tilgjengelig hos NAV Hjelpemiddelsentralen.

Dignum er et hjelpemiddel som gjør det mulig for mennesker med nedsatt tarmkontroll å administrere løsninger for tarmtømming på egenhånd. Dignum er vårt første produkt og ble lansert hos NAV Hjelpemiddelsentralen 2018.